Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 10 ton CO2e per år, eller 8 ton CO2e om offentlig konsumtion räknas bort.

Hållbar utveckling

Hållbart intervall är ca 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år.

Testa din klimatpåverkan! Hur bra är du?

Klicka på start och du är igång.

Du kan välja att hoppa mellan kategorier och svara
på frågorna. Du kan när du vill se ditt preliminära
resultat och välja att fylla i obesvarade frågor med
standardvärden.

Starta testet av din klimatpåverkan här

Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.
Stockholms stad